Kaip vyksta priėmimas į Vilniaus technologijų mokymo centrą?
Norėdami pateikti prašymą mokytis Vilniaus technologijų mokymo centre pirmiausia turite užsiregistruoti LAMA BPO sistemoje adresu https://profesinis.lamabpo.lt/ Pagal nurodymus suvesti reikiamą informaciją ir pateikti reikiamus dokumentus, tuomet galėsite pateikti pageidaujamų mokymo programų sąrašą, kuriose norėtumėte mokytis.
Kokie dokumentai yra reikalingi teikiant prašymą?
Registruojantis LAMA BPO reikia turėti asmens dokumentą (pasą arba asmens tapatybės kortelę), įgyto išsilavinimo pažymėjimus (brandos atestatą bei kitus dIplomus).
Kokius dokumentus reikia atsinešti atvykstant į mokyklą pasirašyti mokymo sutarties?
Sutarties pasirašymo metu stojantysis turi pateikti šiuos dokumentus:
  • asmens dokumentą (pasas arba asmens tapatybės kortelė); 
  • medicininę (-es) pažymą (-as);                             
  • įgytą išsilavinimą ludijančius dokumentus;
  • pasikeitus vardui/pavardei pateikti vardo/pavardės keitimą įrodantį dokumentą;                                             
  • nuotraukas.
Kada vyksta naujų mokinių priėmimas?
Priėmimo pradžią skelbia LR Švietimo, mokslo ir sporto ministerija. Įprastai pagrindinis priėmimas prasideda kiekvienų metų birželio 1 d. Papildomi priėmimo etapai taip skelbiami rugpjūčio ir lapkričio mėnesiais. Detalų 2021 m. priėmimo grafiką galite peržiūrėti čia (nuoroda).
Ar galima mokytis valstybės finansuojamoje vietoje, jei esu baigęs (-usi) ir magistro studijas?
Pagal šiuo metu veikiančius ŠMSM įstatymus  į valstybės finansuojamą vietą (VF) gali pretenduoti asmenys, turintys tik vieną kvalifikaciją. Asmenys, turintys 2 ir daugiau kvalifikacijų, gali mokytis tik valstybės nefinansuojamoje vietoje (VNF). Magistro studijos laikomos kaip atskira kvalifikacija.
Kam yra skirtas pirminis profesinis mokymas?

Pirminis profesinis mokymas skirtas pirmajai kvalifikacijai įgyti ir teikiamas ne jaunesniems kaip 14 metų asmenims:
• įgijusiems pagrindinį ar vidurinį išsilavinimą;
• neįgijusiems pagrindinio išsilavinimo;
• kurie yra mokęsi pagal specialiojo ugdymo programas.

Kam yra skirtas tęstinis profesinis mokymas?
Tęstinis profesinis mokymas yra skirtas asmenims, jau turintiems kvalifikaciją; Tobulinančiam turimą ar siekiančiam įgyti kitą kvalifikaciją; Baigusiam tęstinio formaliojo profesinio mokymo programą ir (ar) nustatyta tvarka gavusiam jo įgytų kompetencijų įvertinimą, suteikiama atitinkamo lygio kvalifikacija; Turinčiam aukštojo mokslo išsilavinimą.
Kur rasti informaciją ką mokysiuos (mokymo programa)
Informaciją  apie mokymo programas galima rasti Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centro svetainėje. (peržiūrėti)
Iš ko susideda stojamasis testas? Kiek reikia surinkti balų?
IT mokymo programų (Java programuotojo, JavaScript programuotojo, Programinės įrangos testuotojo, .NET programuotojo)  stojamasis testas susideda iš kompiuterio pagrindų, logikos pagrindų ir programavimo pagrindų. Asmenys, surinkę bent pusę galimų balų, kviečiami į motyvacinį pokalbį.
Kur ir ką man reikėtų pasiskaityti, kad pasiruoščiau testui? Gal galima gauti senų testų pavyzdžių?
Stojamajam testui išlaikyti užtenka bendrojo lavinimo mokyklos išplėstinio IT kurso žinių. Privalumas - kokios nors programavimo kalbos žinojimas.  Testų pavyzdžių neteikiame.
Ar reikės pirkti kokias mokymosi priemones, vadovėlius, pratybas.
Visais vadovėliais ir reikiamomis mokymosi priemonėmis pasirūpina Vilniaus technologijų mokymo centras.
Kaip įstoti į „Akademija.IT”?
Visa aktuali informacija yra pateikiama Akademija.IT (aktyvi nuoroda)internetinėje svetainėje, o atsakymai į dažniausiai užduodamus klausimus - http://akademija.it/d-u-k/