Galimybės

Sveikas, būsimas pirmakursi! Kviečiame tapti mūsų bendruomenės dalimi – ateities profesionalu, kuriuo galėtume didžiuotis. Prisijunk, o mes sieksime Tau suteikti ne tik kokybišką mokymo(si) aplinką, karjeros perspektyvas, bet ir palaikyti profesinę motyvaciją, padėti augti ir tobulėti.


ĮGYK KVALIFIKACIJĄ ARBA PERSIKVALIFIKUOK
Vilniaus technologijų mokymo centre yra vykdomas pirminis ir tęstinis profesinis mokymas. Mokytis gali tiek siekiantys įgyti pirmą kvalifikaciją, tiek norintys persikvalifikuoti.

Pagal pirminio profesinio mokymo programas mokymo centre mokosi jaunuoliai, baigusieji 10 klasių. Pastarieji įgyja ne tik profesiją, bet ir vidurinį išsilavinimą gimnazijos skyriuje. Taip pat priimami asmenys, baigusieji 12 klasių.

Pagal tęstinio profesinio mokymo programas mokosi asmenys, jau turintys išsilavinimą, įgytą profesinėje ar aukštojoje mokykloje.
PRETENDUOK Į VALSTYBĖS FINANSUOJAMĄ VIETĄ
Siekiantys įgyti pirmą arba antrą kvalifikaciją, teikdami prašymą mokytis LAMA BPO sistemoje, gali pretenduoti į valstybės finansuojamą vietą.

Jei stojančiųjų konkursas yra ypač didelis arba siekiate persikvalifikuoti, tai yra jau turite dvi ir daugiau kvalifikacijų, Jums bus pasiūlyta valstybės nefinansuojama vieta už patrauklią rinkoje kainą.
PROFESIJĄ ĮGYK PER TRUMPESNĮ LAIKĄ
Profesinio mokymo tikslas – paruošti aukštos kvalifikacijos specialistus per maksimaliai trumpą laiką ir taip įgyvendinti verslo lūkestį kuo greičiau gauti darbo rinkoje labiausia geidžiamus darbuotojus. Vilniaus technologijų  mokymo centre priklausomai nuo turimo išsilavinimo ir pasirinktos mokymo programos mokymasis gali trukti nuo 8 mėn. iki 3 m. Į šį laikotarpį įtraukiamas ne tik mokymas(is) profesinio mokymo centre, bet praktika įmonėje.

Ilgiausiai mokosi jaunuoliai, įstoję po 10 klasės, kadangi kartu su specialybe jie siekia įgyti vidurinį išsilavinimą 11–12 klasėse bei sėkmingai pasiruošti egzaminams. Šių asmenų mokymasis priklausomai nuo pasirinktos mokymo programos gali trukti nuo 2 m. 3 mėn. iki 3 m.

Baigusieji 12 klasių ir neturintys kvalifikacijos asmenys mokosi nuo 10 mėn. iki 2 m.

Asmenys, siekiantys persikvalifikuoti, mokosi 8 mėn. 
MĖGAUKIS PRAKTINIU MOKYMU

70 procentų mokymosi laiko yra skiriama praktiniam mokymui(si) ir praktikai, tad ilgai "graužti" knygų ir "kalti" teoriją  neteks, nes laikas pamokose yra skiriamas praktinėms užduotims atlikti, praktiniams projektams įgyvendinti, darbui su inovatyvia įranga, mokomaisiais stendais.

PROFESINIŲ PATIRČIŲ SEMKIS UŽSIENYJE
Vilniaus technologijų mokymo centre intensyviai vykdomos trumpalaikės ir ilgalaikės profesinės stažuotės, remiamos pagal „Erasmus+“ ir kitas programas. Trumpalaikių, 2–3 savaičių trukmės, ir ilgalaikių, 3 mėn. ir daugiau trukmės, stažuočių metu mokiniai įgyja naudingos patirties:
  • gauna daugiau profesinių žinių ir susipažįsta su kitos šalies profesinio mokymo švietimo sistema, lankydamiesi atitinkamos krypties profesinio mokymo centruose;

  • lavina profesinius įgūdžius ir prisitaiko prie organizacijos darbo kultūros, atlikdami praktiką užsienio įmonėse;

  • stiprina socialinius ir komunikacinius įgūdžius;

  • augina profesinę motyvaciją, stiprina savęs kaip specialisto identitetą;

  • susipažįsta su kitos šalies kultūra.

Atrankos į profesines stažuotes yra skelbiamos viešai. Atrinktiems kandidatams stažuotės metu iš projekto lėšų dažniausiai yra apmokamos kelionės, apgyvendinimo, transporto, maitinimo ir kitos paslaugos, gali būti skiriama mobilumo finansinė parama kiekvienam iš dalyvių.

IŠNAUDOK SAVO POTENCIALĄ, ATLIKDAMAS (-A) PRAKTIKĄ ĮMONĖJE
Norintys įgyti kvalifikaciją privalo atlikti praktiką įmonėje. Priklausomai nuo pasirinktos mokymo programos būtinas praktikos laikotarpis gali siekti nuo 3 savaičių iki 2 mėnesių.

Kiekvienas mokinys turi teisę ir galimybę profesinę karjerą pradėti kur kas anksčiau nei jo kolegos. Jei asmuo įsidarbina įmonėje pagal specialybę, yra galimybė mokymą organizuoti pameistrystės forma. Tai yra mokinys, darbdavys ir mokymo centras tokiu atveju pasirašo pameistrystės sutartį, kuri leidžia mokiniui dalį mokymosi laikotarpio atsiskaityti realioje darbo vietoje.
GAUK PROFESIONALIĄ PAGALBĄ
Mokymo centre esant reikalui mokiniai gali gauti profesionalią ir, žinoma, nemokamą socialinę, psichologinę pagalbą bei konsultacijas karjeros klausimais. Mokymo centro skyriuose pagal grafiką dirba aukštos kvalifikacijos socialiniai pedagogai, psichologas bei karjeros konsultantai, kurie veda viešas ugdomąsias paskaitas bei priima individualiai.

Įvairiais su mokymusi susijusiais klausimais konsultuoja bei teikia pagalbą kiekvienai iš grupių priskiriami kuratoriai.
NAUDOKIS PRIVALUMAIS IR LENGVATOMIS
Įstojusieji mokymo centre gali naudotis šiais privalumais ir lengvatomis:
  • visiems, siekiantiems įgyti pirmą kvalifikaciją, už gerą mokymąsi skiriama stipendija, už aktyvią visuomeninę veiklą mokyklos bendruomenėje – skatinamoji stipendija;

  • visiems, siekiantiems pirmos kvalifikacijos, išduodamas mokinio pažymėjimas, kuris suteikia lengvatas naudotis viešuoju transportu bei kitas įprastas nuolaidas mokiniams ir studentams;

  • mokymo centras gali suteikti gyvenamąją vietą bendrabutyje;

  • 11–12 klasių mokiniai, gyvenantys ne toliau nei 40 kilometrų nuo Vilniaus, gali pretenduoti į Vilniaus savivaldybės kompensuojamas išlaidas už keliones tarpmiestiniu transportu (kreiptis į socialinį pedagogą (-ę)).   

SKIRK DĖMESIO SAVIREALIZACIJAI IR TURTINGAM LAISVALAIKIUI
Mokymo centre organizuojami įvairūs konkursai, varžybos, įgyvendinamos socialinės akcijos, vyksta ugdomieji renginiai bei susitikimai su įmonių atstovais, alumnais. Mokiniai, tiek gimnazistai, tiek tęstinio mokymo programų studentai, atstovaują mokymo centrą profesinio meistriškumo konkursuose, kasmet dalyvauja parodoje „Studijos“, gina garbę sporto varžybose.

Čia taip pat veikia Mokinių taryba kaip savivaldos institutas. Aktyvūs ir kūrybiški mokiniai organizuoja tradicines šventes, netradicines iniciatyvas, rūpinasi mokymo centro aplinkos ir mikroklimato, ugdymo proceso kokybe bei skatina bendruomenės įsitraukimą.

Organizacijoje nuolat atnaujinamos ir kuriamos laisvalaikio ir jaukios mokymosi erdvės. Yra sukurtos puikios sąlygos aktyviai sportuoti tiek dalyvaujant neformalaus ugdymo būreliuose, tiek individualiai laisvai prieinamuose sporto kompleksuose.