Pedagogai

Vilniaus technologijų mokymo centro profesijos ir bendrojo ugdymo mokytojai ‒ palaikantys ryšį su profesiniu verslo pasauliu bei ištikimi mokytojo pašaukimui pedagogai. Nepailstantys savo srities entuziastai, patys siekiantys ir organizacijos skatinami mokytis naujų technologijų, keliantys kvalifikaciją tiek Lietuvoje, tiek tarptautiniu lygiu, kūrybiški ir nebijantys iššūkių ‒ tai žmonės, kuriais mes didžiuojamės. Susipažink ir atrask kiekvieną iš jų!

Norite išsamiau susipažinti su mokytojais? Pateikiame padagogų profilius (nuolat pildoma!) pagal sritis ‒ žiūrėkite meniu.

STIPRYBĖ ‒ ĮVAIROVĖJE

Mūsų kolektyvas yra drąsus keistis ir dalytis žiniomis. Jį sudaro įvairių krypčių, skirtingą patirtį turintys mokytojai: entuziastingi jaunieji pedagogai, tvirtą profesinį pasirengimą turintys vyresnieji mokytojai ir metodininkai, nacionaliniu ir tarptautiniu lygmeniu profesine patirtimi besidalijantys mokytojai ekspertai.

IŠSKIRTINUMAS ‒ DĖMESYS KIEKVIENO POREIKIAMS

Efektyviai ir kūrybiškai dirbti tenka su itin įvairialype auditorija: gimnazistais, jaunuoliais ir jaunuolėmis, siekiančiais įgyti pirmą kvalifikaciją, ir gyvenimo druskos ragavusiomis asmenybės, norinčiomis persikvalifikuoti. Nertis iš kailio tenka norint ne tik atliepti skirtingų interesų mokinių poreikius, bet ir siekiant jiems sukurti kolegišką mokymosi atmosferą. Suprantame, tiek tam, kurio motyvacija kasdien mąžta ir jis nėra tikras dėl savo profesinio sprendimo, tiek tam, kuris puikiai žino, kaip panaudoti savo gebėjimus, ‒ visiems jiems reikia mokytojo patarimo ir supratimo.

JĖGA ‒ BENDRYSTĖJE
Šis kolektyvas buriasi, įgyvendindamas bendrus edukacinius, strateginių partnerysčių, nacionalinius ir tarptautinius mainų projektus. Kasmet bemaž 30 pedagogų stažuojasi Europos šalyse arba priima užsienio kolegas, o taip pat dalijasi gerąja patirtimi vidiniuose organizacijos mokymuose. Susitelkę ne tik mokyti ar mokytis, bet ir kurti, pedagoginės bendruomenės nariai draugę leidžia laisvalaikį: du kartus per metus įvyksta kolektyvo pažintinės kelionės įvairiomis gimtos šalies ir užsienio kryptimis, o 2019-aisiais čia gimė unikalus Vilniaus mokytojų choras.