Mokinių taryba

Vilniaus technologijų mokymo centro mokinių taryba – aukščiausia Centro mokinių savivaldos institucija, savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Vyriausybės nutarimais, kitais teisės aktais, Centro nuostatais, vidaus tvarkos taisyklėmis.

Taryba bendradarbiauja su jaunimo organizacijomis, skyriaus mokytojų tarybos sekcija bei kitais juridiniais ir fiziniais asmenimis, kurių veikla siejasi su jaunimo interesų tenkinimu.

Taryba yra patariamasis organas centro veiklą reglamentuojančių dokumentų projektų, darbo tvarkos taisyklių tobulinimo ir vykdymo, ugdymo, nepamokinės veiklos organizavimo klausimais.

Taryba veikia visuose Centro teritoriniuose skyriuose – Informacinių ir vizualinių technologijų, Energetikos ir mechatronikos, Transporto ir verslo skyriuose.

Taryba renkami vieneriems metams rugsėjo mėnesį. Tarybos darbas organizuojamas vadovaujantis demokratijos, viešumo, kolegialumo ir procedūrų skaidrumo principais.INFORMACINIŲ IR VIZUALINIŲ TECHNOLOGIJŲ SKYRIUS
Tarybos nariai:
 1. Teosoro Šakevič, KD-19/1.
 2. Arturas Martynenko, FT 17/1.
 3. Samanta Versockaitė, FT 17/1.
 4. Ivona Zambrickaja, FT 17/1.
 5. Ana Jablonskaja, FT 17/1.
 6. Gerardas Zmitrovič, FT 18/1.

Tarybos veiklą kuruoja socialinis pedagogas, ekspertas Tomas Morkūnas.

ENERGETIKOS IR MECHATRONIKOS SKYRIUS
Tarybos pirmininkė - Guoda Evelina Armanavičiute, E-18/2.
Tarybos nariai:
 1. Deivydas Saldukas, E-17/1.
 2. Dailidė Erikas, E-18/1.
 3. Paškevičiūtė Morta, ŽP-18/1.
 4. Vilius Prialgauskas, E-18/2.
 5. Greta Davidenaitė, ŽP-18/1.
 6. Viktorija Jūškytė, ŽP-18/1.
 7. Karolis Griškus, M-19/1.
 8. Tomas Filonas, E-18/1.
 9. Vaiva Truncytė, PT-19/2.
 10. Jaroslav Čerkasiuk, ŽP-19/2.
 11. Vbadim Sverbinenko, JP-19/2.
 12. Vytautas Motiejūnas, E-19/1.

Tarybos veiklą kuruoja socialinė pedagogė metodininkė Irina Krupovič.

APKLAUSA

Kviečiame užpildyti apklausą „Mokinių rekomendavimo indeksas"

Šiuo tyrimu norime išsiaiškinti, Jūsų nuomonę apie Vilniaus technologijų mokymo centrą.

Anketa yra anoniminė, nereikia rašyti savo vardo ir pavardės. Tyrimo organizatoriai garantuoja, kad Jūsų atsakymų nesužinos mokytojai, tėvai ar draugai.

Apklausą rasite čia.