Neformalus ugdymas

Mokymo centre yra organizuojamas neformaliojo švietimo programos meniniams, kalbiniams, sportiniams, moksliniams, technologiniams, socialiniams, ekonominiams ir kitokiems mokinių gebėjimams bei tautiniam tapatumui ugdyti.

Neformaliojo švietimo būreliai, studijos, klubai ir kt. mokiniams yra neprivalomi ir laisvai pasirenkami iki rugsėjo 14 d. Į būrelį galima užsirašyti ir mokslo metų bėgyje. Minimalus mokinių skaičius neformaliojo švietimo grupėje – 10. Neformaliojo švietimo mokinių pasiekimai pažymiais nevertinami.

Mokinių pageidavimai dėl neformaliojo švietimo kitiems mokslo metams analizuojami birželio mėnesį, naujai įstojusių mokinių – pirmąją rugsėjo savaitę.

TECHNINĖS KŪRYBOS UŽSIĖMIMAI

Pavadinimas

Užsiėmimas vyksta Vadovas (-ė) Narystė
Suvirinimas Pirmadieniais ir antradieniais 15.30–17 val. ir trečiadieniais 15.30–16.15 val. suvirinimo dirbtuvėse (Parko g. 67, Vilnius) Suvirinimo profesijos mokytojas Stanislavas Rodzevičius Vietų nėra
BENDROJO UGDYMO UŽSIĖMIMAI
Pavadinimas Užsiėmimas vyksta Vadovas (-ė) Narystė
Etnokultūros būrelis „Pasagėlė“  Antradieniais 14.45–15.30 val., 401 kab. (Kalvarijų g. 159, Vilnius) Lietuvių kalbos mokytoja Irena Kepalienė Vietų yra
SPORTO UŽSIĖMIMAI
Pavadinimas Užsiėmimas vyksta Vadovas (-ė) Narystė
Krepšinis Antradieniais 14.45–16.25 val. sporto salėje (Kalvarijų g. 159, Vilnius) Kūno kultūros mokytoja Rima Šlikienė Vietų yra
Stalo tenisas Trečiadienias 15.30–16.15 val. sporto salėje (Pamėnkalnio g. 11, Vilnius) Kūno kultūros mokytojas Aleksandras Česnakovas Vietų yra
Futbolas Ketvirtadieniais 13.50–15.30 val. sporto salėje (Kalvarijų g. 159, Vilnius) Kūno kultūros mokytoja Rima Šlikienė Vietų yra
Badmintonas Penktadieniais 15.30–16.15 val. sporto salėje (Pamėnkalnio g. 11, Vilnius) Kūno kultūros mokytojas Aleksandras Česnakovas Vietų yra
SAVIUGDOS UŽSIĖMIMAI
Pavadinimas Užsiėmimas vyksta Vadovas (-ė) Narystė
Karjeros ugdymas Pirmadieniais 15.30–17.30 val., antradienias 15.30–17.45 val. 504 kab. (Kalvarijų g. 159, Vilnius) Socialinė pedagogė Irina Krupovič Vietų nėra
Karjeros ugdymas Antradieniais 15.30–17 val., ketvirtadieniais 13.50–17 val. mokytojų kambaryje (Pamėnklanio g. 11, Vilnius) Karjeros specialistė Gerda Griniuvienė Vietų nėra