Java programuotojas (-a)

Evaldas Tyla – Java programuotojas – savo kelią atrado, pasinerdamas į avantiūrą. Pasirinkęs profesinę mokyklą, jis šiandien – drąsus ir kūrybiškas ateities specialistas „Specialybę pasirinkau dėl praktinių sumetimų: dar nebuvau tikras, ar tikrai galiu ir noriu būti programuotoju, ir tikrai nenorėjau ketverių metų trukmės studijų universitete – profesinis mokymas vos per 1 metus šiam savęs pasitikrinimui puikiai tiko. Eksperimentas pavyko – pasirodo, esu savo vėžėse. Labiausia žaviuosi šios profesijos tarptautiškumu – mano žinios ir įgūdžiai šiuo metu aktualūs bet kurioje pasaulio šalyje, o būtent tokios laisvės ir įkvėpimo man, keliauti mėgstančiam žmogui, ir reikia,“ – pasakoja Evaldas.


INFORMACIJA STOJANTIEMS
Baigusiems 10 klasių Baigusiems 12 klasių Baigusiems profesinę ar aukštąją mokyklą Kredito kaina įstojusiems į nefinansuojamą vietą

Nevykdoma

P43061302
10 mėn. (60 kr.)

T43061305
10 mėn. (50 kr.)

P43061302 - 47.68 Eur /1 kreditas

T43061305 - 40.20 Eur / 1 kreditas

Mokymas vykdomas Energetikos ir mechatronikos skyriuje (Kalvarijų g. 159, Vilnius) Mokymo programos aprašas

Stojant į šią programą yra laikomas testas stojančiojo pasirengimui mokytis nustatyti (testo užduočių aprašas).

Konsultacijos telefonu: 8 640 19 536
MOKYMO TURINYS
Jaunesnysis Java programuotojas turi gebėti atlikti nesudėtingų informacinių sistemų, jų sudėtinių dalių kūrimo bei priežiūros darbus Java programavimo kalba, apimant išeities programinio kodo rašymą bei programinės įrangos konstravimą, duomenų saugojimą ir apdorojimą reliacinėse duomenų bazėse, programinės įrangos diegimą, konfigūravimą, testavimą naudojant komandinio darbo lanksčias metodikas bei priemones.
KARJEROS PERSPEKTYVOS
Įgijęs kvalifikaciją asmuo galės dirbti kaip jaunesnysis Java programuotojas informacinių ir ryšių technologijų sektoriaus verslo įmonėse bei kitų sektorių organizacijų informacinių technologijų padaliniuose. Toks specialistas dažniausiai dirba stacionarioje darbo vietoje, darbdavio biure, naudodamas kompiuterį ir atitinkamą programinę įrangą. Jaunesnysis Java programuotojas paprastai dirba prižiūrimas vyresniojo specialisto ir vykdo jam iš anksto suformuluotas ir pateiktas užduotis. Jo darbo rezultatai tikrinami prieš integruojant į bendrą komandos darbo rezultatą. Augant specialisto patirčiai jo savarankiškumo lygmuo didėja.


Priėmimas: teik prašymą internetu


https://profesinis.lamabpo.lt/