.NET programuotojas (-a)

Siekiantys įgyti pirmą arba antrą kvalifikaciją gali pretenduoti į valstybės finansuojamas vietas. Negavę valstybės finansuojamos vietos ar turintys daugiau nei dvi kvalifikacijas už mokymą moka savo lėšomis. Likus laisvų vietų po pagrindinio priėmimo organizuojamas papildomas priėmimas. Papildoma informacija skelbiama ir prašymai mokytis yra priimami internetu LAMA BPO sistemoje.


INFORMACIJA STOJANTIEMS
Baigusiems 10 klasių Baigusiems 12 klasių Baigusiems profesinę ar aukštąją mokyklą Kredito kaina įstojusiems į nefinansuojamą vietą

Nevykdoma

P43061301

 10 mėn. (60 kr.)

T43061304

8 mėn. (50 kr.)

P43061301 - 44,06 eur. už kreditą

T43061304 - 37,15 eur. už kreditą

Mokymas vykdomas Energetikos ir mechatronikos skyriuje, Akadamija.IT (Lakūnų g. 3, Vilnius) Mokymo programos aprašas 
Stojant į šią programą yra laikomas testas stojančiojo pasirengimui mokytis nustatyti (testo užduočių aprašas).

Konsultacijos telefonu: 8 640 19 536
MOKYMO TURINYS
.NET programuotojai gebės projektuoti ir kurti informacines sistemas, nesudėtingas duomenų bazes, valdyti programavimo aplinką ir kūrimo procesą. 

Jaunesniajam .NET programuotojui svarbios šios asmeninės savybės: kruopštumas, atsakingumas, savarankiškumas, dėmesio koncentracija.

KARJEROS PERSPEKTYVOS

Įgijęs kvalifikaciją asmuo galės dirbti jaunesniuoju .NET programuotoju informacinių ir ryšių technologijų sektoriaus verslo įmonėse, kitų sektorių organizacijų informacinių technologijų padaliniuose.

Dirbama individualiai ir (arba) komandoje, galimas lankstus darbo grafikas, nuotolinis darbas. Jaunesnysis .NET programuotojas paprastai dirba prižiūrimas vyresniojo specialisto ir vykdo jam iš anksto suformuluotas ir pateiktas užduotis, savarankiškai fiksuoja ir tikrina savo darbo rezultatus, dirba ir bendrauja su kolegomis (sistemų analitikais, testuotojais, priežiūros specialistais), keičiantis technologijoms, nuolat atnaujina ir gilina žinias, ir tobulina savo įgūdžius. Jo darbo rezultatai tikrinami prieš integruojant į bendrą komandos darbo rezultatą. Augant specialisto patirčiai jo savarankiškumo lygmuo didėja.Priėmimas: teik prašymą internetu


https://profesinis.lamabpo.lt/