Poligrafijos technikas (-ė)

Siekiantys įgyti pirmą arba antrą kvalifikaciją gali pretenduoti į valstybės finansuojamas vietas. Negavę valstybės finansuojamos vietos ar turintys daugiau nei dvi kvalifikacijas už mokymą moka savo lėšomis. Likus laisvų vietų po pagrindinio priėmimo organizuojamas papildomas priėmimas. Papildoma informacija skelbiama ir prašymai mokytis yra priimami internetu LAMA BPO sistemoje.


INFORMACIJA STOJANTIEMS
Baigusiems 10 klasių Baigusiems 12 klasių Baigusiems profesinę ar aukštąją mokyklą Kredito kaina įstojusiems į nefinansuojamą vietą

Nevykdoma

P43021106

45 mokymosi kreditai.

T43021107

35 mokymosi kreditai.

Mokymas vykdomas Informacinių ir vizualinių technologijų skyriuje (Pamėnkalnio g. 11, Vilnius) Mokymo programos aprašas (peržiūrėti)
Konsultacijos telefonu: 8 640 19535
MOKYMO TURINYS

Poligrafijos techniko modulinė profesinio mokymo programa skirta kvalifikuotam poligrafijos technikui parengti, kuris gebėtų savarankiškai gaminti knygas, žurnalus, brošiūras, bukletus, pakuotes, etiketes, reklamos produktus ir prižiūrėti jų kokybę.

KARJEROS PERSPEKTYVOS

Asmuo, įgijęs poligrafijos techniko kvalifikaciją, galės dirbti visų spaudos rūšių ir visų poligrafinių produktų tipų gamybos spaustuvėse arba spaustuvių ir kitų įmonių skaitmeninės spaudos ir reklamos padaliniuose, taip pat spaudos medžiagas ir įrangą, jos eksploatavimo ir priežiūros paslaugas teikiančiose firmose.

DARBDAVIŲ ŽODIS
Vizualinės spausdintos reklamos gamybos paslaugas teikiančios įmonės FLEXPRO personalo vadybininkė Dorina Svidinskienė sako, jog įmonės veiklos srityje poligrafijos techniko specialybė – labai aktuali. O mokymo programos turinys tiesiogiai apima visas įmonės veiklos sritis – nuo pačių gamybos proceso pagrindų iki specializuotų pareigybių.

„Ypatingai vertiname galimybę bendradarbiauti su Vilniaus technologijų mokymo centru. Per visą draugystės laikotarpį mūsų įmonėje dirbo ar iki šiol tebedirba mokymo centro absolventai, o jų patirtį įmonėje drąsiai galima pavadinti sėkmės istorijomis”, - sako įmonės atstovė.

FLEXPRO teikia vizualinės spausdintos reklamos gamybos paslaugas, ši veikla – gan specifinė, todėl labai svarbu savo komandoje turėti kvalifikuotų specialistų. „Neabejojame, kad programos studentai bei absolventai turės svarų indėlį įmonės augime, ir kartu patys užaugs kaip tikri savo srities profesionalai. Laukiame Jūsų!”


Priėmimas: teik prašymą internetu


https://profesinis.lamabpo.lt/