Inžinerijos mokytojai

Inžinerinės krypties pedagogų sąstatas nuolat tobulinasi ir turi palankias sąlygas dirbti bei mokyti moderniose Vilniaus technologijų mokymo centre įrengtose klasėse, dirbtuvėse ir laboratorijose. Nuo 2014 m. rugsėjo 1 d. mokymo centre veikia Inžinerinės pramonės sektorinis praktinio mokymo centras ir Energetikos sektorinis praktinio mokymo centras. Šių praktinio mokymo bazių sukūrimas ir eksploatavimas leidžia prisidėti prie nacionalinės ūkio pažangos, sudaro galimybes kokybiškai parengti kvalifikuotus įvairių sričių specialistus, užtikrina specialybę įgyti ir persikvalifikuoti norinčių asmenų konkurencingumą darbo rinkoje.