IT ir kompiuterijos mokytojai

Viena iš vyraujančių sričių Vilniaus technologijų mokymo centre – IT ir kompiuterija. Esame profesinio mokymo lyderiai šioje srityje, pirmieji Lietuvoje pradėję vykdyti jaunesniojo programuotojo kvalifikaciją suteikiančias mokymo programas. Mokymo turinys kuriamas ir atnaujinamas kasmet, pasitelkiant IT kompanijų asociacijos „Infobalt“ bei IT įmonių – partnerių – intelektinius resursus. IT ir kompiuterijos krypties profesijos mokytojai nuolat tobulina kompetencijas, dalyvauja bendruose švietimo ir verslo projektuose, stažuojasi užsienio kompanijose.