Apskaitininkas (-ė) ir kasininkas (-ė)

Siekiantys įgyti pirmą arba antrą kvalifikaciją gali pretenduoti į valstybės finansuojamas vietas. Negavę valstybės finansuojamos vietos ar turintys daugiau nei dvi kvalifikacijas už mokymą moka savo lėšomis. Likus laisvų vietų po pagrindinio priėmimo organizuojamas papildomas priėmimas. Papildoma informacija skelbiama ir prašymai mokytis yra priimami internetu LAMA BPO sistemoje.


INFORMACIJA STOJANTIEMS
Baigusiems 10 klasių Baigusiems 12 klasių Baigusiems profesinę ar aukštąją mokyklą Kredito kaina įstojusiems į nefinansuojamą vietą

Nevykdoma

M44041502
10 mėn.(60 kr.)

T43041101
8 mėn. (50 kr.)
18 Eur
Mokymas vykdomas Informacinių ir vizualinių technologijų skyriuje (Pamėnkalnio g. 11, Vilnius) Mokymo programos aprašas 
MOKYMO TURINYS
Siekiantys apskaitininko-kasininko kvalifikacijos išmanys įmonių ir uždarųjų akcinių bendrovių apskaitos tvarkymą, ilgalaikio turto apskaitos reikalavimus ir procedūras, gebės tvarkyti darbo užmokesčio ir socialinio draudimo apskaitą, pildys įvairias finansines ataskaitas Valstybinei mokesčių inspekcijai. Būsimas specialistas mokės apskaičiuoti žaliavas ir atsargas, nuosavybę, pelną, gamybos išlaidas, darbo užmokestį.
KARJEROS PERSPEKTYVOS
Baigusieji apskaitininko-kasininko mokymo programą asmenys gali dirbti apskaitininku, kasininku, buhalterijos tarnautoju.


Priėmimas: teik prašymą internetu


http://profesinis.lamabpo.lt