Finansinių paslaugų teikėjas (-a)

Gleb Bezuglov – pragmatikas ir matematikos mylėtojas, tad baigus 10 klasių pasirinkti profesinę mokyklą jam atrodė protingas sprendimas. Baigdamas finansinių paslaugų teikėjo specialybę jaunuolis praktiką atliko „Swedbank“ ir šiandien savo pavyzdžiu nori parodyti, jog profesinės mokyklos absolventas turi plačias galimybes. 

„Iš baigusių profesinę mokyklą paprastai nesitikima, kad jie taps vadovais. Tačiau tokie kaip aš turime laužyti standartus, turėti daugiau ambicijų ir jas įgyvendinti. Pats planuoju tobulėti kaip finansininkas, manau, kad profesinė mokykla paklojo tinkamus profesinius pamatus, tad dabar dairausi, kuriame universitete rinktis tolimesnes studijas, tikiuosi artimiausiu įsilieti į tokių kompanijų kaip „Western Union“ arba „Barclays“ kolektyvą. O kodėl gi ne?“ – šypsosi vaikinas.

Per dvejus su pusę metų, kol mokėsi ir gimnazijos skyriuje, ir profesijos dalykų, Glebas išmoko kruopščiai planuoti savo laiką. Pasak jaunuolio, taip jam ypač pasitarnavo: „Kadangi stengiausi maksimaliai gerai pasirodyti tiek brandos egzaminų metu, tiek neapleisdamas specialybės dalykų, susidarydavau grafiką, ką darau konkrečiu metu. Manau, kad tai man labai padėjo ir paskutiniais studijų metais, kai praktikavausi „Swedbank‘, kurio kolektyvas mane šiltai priėmė ir leido augti kartu su jais.“


INFORMACIJA STOJANTIEMS
Baigusiems 10 klasių Baigusiems 12 klasių Baigusiems profesinę ar aukštąją mokyklą Kredito kaina įstojusiems į nefinansuojamą vietą

M43041201
2 m. 3 mėn. (60 kr.)

M44041202
10 mėn. (60 kr.)

T43041201
8 mėn. (50 kr.)

M43041201 - 45,06 Eur.

M44041202 - 45,06 Eur.

T43041201 - 38,16 Eur.

Mokymas vykdomas Transporto ir verslo skyriuje (Pamėnkalnio g. 11, Vilnius) Mokymo programos aprašas 
MOKYMO TURINYS
Finansinių paslaugų teikėjai parengia darbo vietą darbui, pristato finansines paslaugas, parduoda banko, draudimo ir kitų finansinių įstaigų produktus, sudaro draudimo sutartis, tvarko klientų grynųjų pinigų priėmimą ir išėmimą iš sąskaitos, čekius, pervedimus, sąskaitas, mokėjimus kredito kortelėmis, mokėjimo nurodymus, sertifikuotus čekius bei atlieka kitas panašias bankines ir finansines operacijas, tiesiogiai bendrauja su klientais finansų įstaigose priimdami, keisdami ir išmokėdami pinigus ar teikdami finansines paslaugas, atlieka klientų sąskaitų kreditavimą ir debetavimą, sąskaitų apmokėjimą ir pinigų pervedimą klientų vardu, pinigų keitimą pagal kliento pageidavimą iš vienos valiutos į kitą, visų operacijų apskaitos tvarkymą ir tikrinimą su realiu kasos likučiu, dirba kompiuterinėmis programomis, geba tvarkyti finansinių paslaugų dokumentaciją, taisyklingai kalba bei rašo valstybine ir bent viena užsienio kalba, išmano bendravimo su klientu etiką, nustato kliento poreikius.
KARJEROS PERSPEKTYVOS

Asmuo, įgijęs finansinių paslaugų teikėjo kvalifikaciją, galės dirbti finansinių paslaugų teikėju savivaldybių finansų tarnybose, draudimo įstaigose, kredito unijose, verslo įmonėse ir kitose finansines paslaugas teikiančiose institucijose, valstybinėse mokesčių inspekcijose, biudžetinių, viešųjų ir privačiųjų įstaigų ir organizacijų buhalterijose.

 Priėmimas: teik prašymą internetu


http://profesinis.lamabpo.lt