Finansinių paslaugų teikėjas (-a)

Gleb Bezuglov – pragmatikas ir matematikos mylėtojas, tad baigus 10 klasių pasirinkti profesinę mokyklą jam atrodė protingas sprendimas. Baigdamas finansinių paslaugų teikėjo specialybę jaunuolis praktiką atliko „Swedbank“ ir šiandien savo pavyzdžiu nori parodyti, jog profesinės mokyklos absolventas turi plačias galimybes. 

„Iš baigusių profesinę mokyklą paprastai nesitikima, kad jie taps vadovais. Tačiau tokie kaip aš turime laužyti standartus, turėti daugiau ambicijų ir jas įgyvendinti. Pats planuoju tobulėti kaip finansininkas, manau, kad profesinė mokykla paklojo tinkamus profesinius pamatus, tad dabar dairausi, kuriame universitete rinktis tolimesnes studijas, tikiuosi artimiausiu įsilieti į tokių kompanijų kaip „Western Union“ arba „Barclays“ kolektyvą. O kodėl gi ne?“ – šypsosi vaikinas.

Per dvejus su pusę metų, kol mokėsi ir gimnazijos skyriuje, ir profesijos dalykų, Glebas išmoko kruopščiai planuoti savo laiką. Pasak jaunuolio, taip jam ypač pasitarnavo: „Kadangi stengiausi maksimaliai gerai pasirodyti tiek brandos egzaminų metu, tiek neapleisdamas specialybės dalykų, susidarydavau grafiką, ką darau konkrečiu metu. Manau, kad tai man labai padėjo ir paskutiniais studijų metais, kai praktikavausi „Swedbank‘, kurio kolektyvas mane šiltai priėmė ir leido augti kartu su jais.“


INFORMACIJA STOJANTIEMS
Baigusiems 10 klasių Baigusiems 12 klasių Baigusiems profesinę ar aukštąją mokyklą Kredito kaina įstojusiems į nefinansuojamą vietą

P42041201
2 m. 7 mėn. (90 kr.)

P43041201
1, m 6 mėn. (90 kr.)

T43041202
1 m. 6 mėn. (70 kr.)

M43041201 - 48.69 Eur

M44041202 - 48.69 Eur

T43041201 - 41.21 Eur

Mokymas vykdomas Informacinių ir vizualinių technologijų skyriuje (Pamėnkalnio g. 11, Vilnius) Mokymo programos aprašas 
MOKYMO TURINYS

Finansinių paslaugų teikėjo modulinė profesinio mokymo programa skirta kvalifikuotam finansinių paslaugų teikėjui parengti, kuris gebėtų savarankiškai aptarnauti klientus, atlikti finansines operacijas grynaisiais pinigais ir mokėjimų nurodymus pavedimu, atlikti bankines operacijas, parduoti kreditavimo produktus, parduoti taupymo ir (ar) draudimo produktus, tvarkyti pirminius apskaitos dokumentus, registruoti apskaitos duomenis ir pildyti apskaitos registrus.

KARJEROS PERSPEKTYVOS

Asmuo, įgijęs finansinių paslaugų teikėjo kvalifikaciją, galės dirbti savivaldybių finansų tarnybose, bankuose, draudimo įstaigose, kredito unijose, verslo įmonėse ir kitose finansines paslaugas teikiančiose institucijose, valstybinėse mokesčių inspekcijose, biudžetinių, viešųjų ir privačiųjų įstaigų ir organizacijų buhalterijose.

Darbo sąlygos: dirbama patalpoje, būdingas individualus ir komandinis darbas.

Tipinės darbo priemonės: kompiuteris, telefonas, kopijavimo aparatas, skenavimo aparatas, daugiafunkcinis aparatas, pinigų tikrinimo ir skaičiavimo aparatas, duomenų apdorojimo ir biuro programinė įranga, kita biuro įranga.

Finansinių paslaugų teikėjas savo veikloje vadovaujasi darbuotojų saugos ir sveikatos, ergonomikos, darbo higienos, priešgaisrinės saugos, elektrosaugos, aplinkosaugos reikalavimais.

Darbuotojui svarbios šios asmeninės savybės: atsakingumas, pareigingumas.Priėmimas: teik prašymą internetu


https://profesinis.lamabpo.lt/