PHP programuotojas (-a)

PHP programuotojo modulinė profesinio mokymo programa skirta parengti kvalifikuotą darbuotoją, gebantį projektuoti ir kurti pilnai funkcionuojančias informacines sistemas (angl. full stack), tam panaudojant nesudėtingas duomenų bazes, valdyti programavimo aplinką ir kūrimo procesą. valdyti PHP programavimo aplinką ir kūrimo procesą.

Siekiantys įgyti pirmą arba antrą kvalifikaciją gali pretenduoti į valstybės finansuojamas vietas. Negavę valstybės finansuojamos vietos ar turintys daugiau nei dvi kvalifikacijas už mokymą moka savo lėšomis. Likus laisvų vietų po pagrindinio priėmimo organizuojamas papildomas priėmimas. Papildoma informacija skelbiama ir prašymai mokytis yra priimami internetu LAMA BPO sistemoje.


INFORMACIJA STOJANTIEMS
Baigusiems 10 klasių Baigusiems 12 klasių Baigusiems profesinę ar aukštąją mokyklą Kredito kaina įstojusiems į nefinansuojamą vietą

Nevykdoma

P43061304

10 mėn. (60 kr.)

T43061307

10 mėn. (50 kr.)

P43061304 - 47.68 Eur. už kreditą

T43061307 - 40.20 Eur. už kreditą

Mokymas vykdomas Energetikos ir mechatronikos skyriuje, 
Mokymo programos aprašas 
Stojant į šią programą yra laikomas testas stojančiojo pasirengimui mokytis nustatyti (testo užduočių aprašas).

Konsultacijos telefonu: 8 640 19 536
MOKYMO TURINYS

PHP programuotojas gebės projektuoti ir kurti pilnai funkcionuojančias informacines sistemas (angl. full stack), tam panaudojant nesudėtingas duomenų bazes, valdyti programavimo aplinką ir kūrimo procesą. valdyti PHP programavimo aplinką ir kūrimo procesą.
KARJEROS PERSPEKTYVOS
Įgijęs kvalifikaciją asmuo galės dirbti jaunesniuoju programuotoju informacinių ir ryšių technologijų sektoriaus verslo įmonėse, kitų sektorių organizacijų informacinių technologijų padaliniuose, naudojančiuose Php ir analogiškas bei susijusias aplinkas.

Dirbama individualiai ir (arba) komandoje, galimas lankstus darbo grafikas, nuotolinis darbas. Jaunesnysis Php programuotojas paprastai dirba prižiūrimas vyresniojo specialisto ir vykdo jam iš anksto suformuluotas ir pateiktas užduotis, savarankiškai fiksuoja ir pats tikrina savo darbo rezultatus, dirba ir bendrauja su kolegomis (kolegomis programuotojais, sistemų analitikais, testuotojais, priežiūros specialistais, projektų vadovais), keičiantis technologijoms nuolat atnaujina ir gilina žinias, tobulina savo įgūdžius. Jo darbo rezultatai tikrinami prieš integruojant į bendrą komandos darbo rezultatą. Augant specialisto patirčiai jo savarankiškumo lygmuo didėja.

Baigus šią programą, mokymąsi galima tęsti pagal aukštojo mokslo informatikos mokslų studijų krypties programas.

Jaunesniajam PHP programuotojui svarbios šios asmeninės savybės: kruopštumas, atsakingumas, savarankiškumas, dėmesio koncentracija, žingeidumas ir noras tobulėti.

 

MOKINIŲ DARBAI

Koks tu superherojus? - klausia php programuotojas Marius ir kviečia susižažinti su jo pamokų metu atliktu darbu. ČIA.Priėmimas: teik prašymą internetu


https://profesinis.lamabpo.lt/